Inteligentny System Ratunkowy

Wypadek drogowy, od tego jak szybko na jego miejscu pojawią się służby ratownicze zależy zdrowie i życie podróżujących. Jak pokazują badania europejskie, udzielenie we właściwym momencie pomocy mogłoby uratować życie aż 10% spośród śmiertelnych ofiar wypadków. System ISR może radykalnie zmniejszyć ten czas, który jest potrzebny na reakcję odpowiednich służb. Zgłoszenie sytuacji awaryjnej w systemie realizowane jest automatycznie, na skutek uruchomienia znajdujących się w pojeździe czujników. Informacja z pojazdu przesyłana jest dzięki usługom technologii GSM, do funkcjonującego 24-h Centrum Monitoringu. Dzięki zastosowaniu technologii GPS dyżurujący operatorzy otrzymują natychmiast sygnał alarmu wraz z pozycją geograficzną i informacjami o zdarzeniu. Aplikacja Centrum Monitorowania automatycznie rozpoznaje dane pojazdu oraz jego użytkownika.

Dodatkowo w chwili wypadku lub kolizji urządzenie ISR realizuje połączenie głosowe z Dyspozytorami Centrum Monitoringu. Umożliwia to zweryfikowanie zdarzenia i podjęcie odpowiednich czynności, a więc powiadomienie właściwych służb ratowniczych i organizację pomocy.


Czy ktoś może śledzić lub przeglądać trasy naszych przejazdów?
To najczęściej poruszana wątpliwość. Otóż system ISR zapewnia pełną prywatność kierowców, nie rejestruje tras przejazdów, nie ma również możliwości ich transmisji. Lokalizacja pojazdu rejestrowana jest tylko podczas wypadku, próby odholowania lub podczas próby odzyskania skradzionego pojazdu.

Uciążliwość fałszywych alarmów i związanych z tym nękających nas telefonów.
Można to w prosty sposób wyeliminować. Należy tylko pamiętać, że każde pozostawienie samochodu w miejscu, w którym mógłby on być przestawiany (np. myjnia tunelowa), podnoszony (np. serwis samochodowy), lub przemieszczany z wyłączonym zapłonem należy zgłosić telefonicznie do stacji monitoringu. Numer telefonu, pod którym możemy tego dokonać jest umieszczony na Karcie Klienta.

Czy podczas eksploatacji systemu można sprawdzić jego działanie?
ISR ma zakodowane procedury testowe, które weryfikują sprawność jego działania. W przypadku wykrycia nieprawidłowości informacja jest przetwarzana przez centrum monitoringu i niejako „z automatu” podejmowane są działania serwisowe zmierzające do usunięcia stwierdzonej usterki. Tak więc, dzięki samokontroli systemu, nie ma najmniejszej potrzeby dodatkowej weryfikacji jego działania.

Koszty.
Elementy techniczne systemu zainstalowane w pojeździe są wyposażeniem fabrycznym i nie stanowią dodatkowego obciążenia finansowego dla właściciela samochodu. Koszt obsługi podczas pierwszego roku eksploatacji pokrywa Subaru Import Polska, klient w tym czasie nie ponosi żadnych opłat. Natomiast otrzymuje wymierną korzyść w postaci zniżki w ubezpieczeniu w większości towarzystw ubezpieczeniowych.

UWAGA
W przypadku problemów z identyfikacją urządzenia ISR w firmach ubezpieczeniowych - prosimy o podanie nazwy, pod jaką może tam figurować tj. „Predator Combo ST/V, 2/V”.

Montowany od początku marca 2008 roku seryjnie do wszystkich samochodów Subaru* sprzedawanych w sieci dealerskiej Subaru Import Polska system ISR doczekał się kolejnej generacji. Został stworzony w oparciu o założenia tworzonego w UE systemu eCall.

Jego główna funkcja – skrócenie czasu przybycia pomocy w razie zaistnienia wypadku – pozostała bez zmian. Został jednak dodatkowo wyposażony w zestaw głośnomówiący z konsolką służącą do jego obsługi. Możemy więc wezwać pomoc także wtedy, gdy przeciążenia nie przekroczyły wartości krytycznych i nie wyzwoliły automatycznego alarmu. Umożliwia to także wezwanie pomocy do wypadku, w którym sami nie braliśmy udziału. Służby ratownicze będą miały szansę znacznie szybciej jej udzielić, dzięki dokładnej lokalizacji dokonanej w centrum monitoringu, a my być może przyczynimy się do uratowania komuś życia. Wprawdzie brak infrastruktury europejskiej uniemożliwia jeszcze pełną funkcjonalność systemu poza granicami Polski, lecz dodana została możliwość manualnego połączenia z numerem ratunkowym 112 we wszystkich krajach Unii.

* Dotyczy nowych samochodów zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży Subaru, które nie posiadają eCall.Nowy Inteligentny System Ratunkowy

Wraz z nowym samochodem Subaru (dotyczy nowych samochodów zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży Subaru, które nie posiadają eCall) otrzymują Państwo zamontowany nowy Inteligentny System Ratunkowy (ISR). To nowoczesne rozwiązanie, którego celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa podczas użytkowania pojazdu.

 • Przycisk SOS

  Naciśnięcie przycisku umożliwia połączenie głosowe z Centrum Monitorowania Keratronik. Można go użyć w sytuacji zagrożenia, gdy zachodzi pilna potrzeba wezwania służb ratunkowych czy policji np. kiedy jest się świadkiem wypadku.

 • Przycisk Informacja/Assistance

  Naciśnięcie przycisku umożliwia połączenie głosowe z Centrum Subaru Assistance. Można go użyć w sytuacji awarii pojazdu lub w celu uzyskania informacji o lokalizacji miejsc użyteczności publicznej np.: stacje benzynowe, restauracje, hotele.

 • Przycisk Serwis

  Naciśnięcie przycisku umożliwia połączenie głosowe z Centrum Monitorowania Keratronik w celu czasowego zawieszenia usługi monitorowania, np. na czas wymiany opon, holowania pojazdu, transportu promem.

Wywołanie połączenia z dowolnego przycisku powoduje jednoczesne wysłanie do Centrum Monitorowania aktualnej pozycji GPS pojazdu ułatwiając w ten sposób określenie miejsca ewentualnego zdarzenia.
 • Połączenie z numerem 112

  Jednoczesne naciśnięcie przycisków Informacja i Serwis skutkuje połączeniem z numerem alarmowym 112.


Inteligentny System Ratunkowy (poprzednia generacja)

 • Przycisk wezwania pomocy.

  Traktowany jest przez Centrum Monitorowania na równi z automatycznym sygnałem o wypadku. Służy również do wezwania pomocy w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia użytkownika. Przycisku tego można także użyć w celu powiadomienia Centrum Monitorowania o wypadku, którego jest się świadkiem.

 • Przycisk serwisowy.

  Służy do połączenia z Centrum Monitorowania w celu czasowego zawieszenia usługi monitorowania, np. przed oddaniem pojazdu do serwisu, myjni automatycznej lub przed wjazdem na prom. Przycisku tego można użyć w celu powiadomienia Centrum Monitorowania o zmianie numerów telefonów lub listy osób upoważnionych do odwoływania alarmów.

 • Przycisk Assistance/Informacje.

  Używany w celu uzyskania połączenia z Assistance Subaru. W razie awarii unieruchamiającej samochód, po naciśnięciu przycisku Assistance/Informacje nastąpi połączenie z Centrum Alarmowym Subaru Assistance, które zorganizuje niezbędną pomoc. Przycisk może być użyty w celu uzyskania informacji o lokalizacjach miejsc użyteczności publicznej jak: stacje benzynowe, restauracje, hotele i inne.

 • Każdy z powyższych przycisków służy też do zakończenia rozmowy telefonicznej.

 • Połączenie z numerem 112.

  Jednoczesne naciśnięcie tych dwóch przycisków przez 5 sekund powoduje połączenie z numerem alarmowym 112 w całej Europie.

 • Przyciski widoczne obok służą do regulacji głośności rozmowy w trakcie jej trwania i do regulacji głośności dzwonka w pozostałych przypadkach. Mniejszy służy do ściszania, a drugi do zwiększania głośności. Aby zademonstrować wybrany poziom, sygnał dzwonka jest odgrywany przez 5 sekund.

System ISR wzbudził w międzyczasie zainteresowanie wielu importerów w naszym kraju. Pionierska inicjatywa Subaru Import Polska została podjęta m.in. przez firmę Volkswagen Group Polska, która także zaczęła montaż tych urządzeń (pod nazwą Sat Assist) oraz KIA Motor Polska jako KIA Safety System.

Wyposażenia samochodu Subaru w ISR nie powoduje po stronie klienta dodatkowych kosztów. Sam system jest montowany standardowo (dotyczy nowych samochodów zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży Subaru, które nie posiadają eCall) i zawiera abonament na pierwszy rok eksploatacji, natomiast koszt abonamentu na następne lata (327zł netto/rok) jest w praktyce rekompensowany przez udzielane zniżki taryf ubezpieczeniowych. Przedłużanie abonamentu może nastąpić w dealerstwach Subaru, lub też przez kontakt bezpośredni z firmą Keratronik Safety (www.keratronik.pl). Oczywiście nie należy zapominać, że właściwe funkcjonowanie systemu podlega naturalnym ograniczeniom wynikającym z możliwości infrastruktury jak np. zakres zasięgu sieci operatora GSM.